Wednesday, November 11, 2009

Ukraine Health Minister - Says those Hospitalized - Negative For Swine Flu 11/11/09 8:00am

Ukraine Health Minister - Says those Hospitalized - Negative For Swine Flu

This article is headlined a different way in the link - but what caught my eye about it - was the statement - the people hospitalized - have tested Negative for Swine Flu.

Article:


Ministry of Health of Ukraine urges citizens at the first sign of disease zastudnyh immediately contact a doctor.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я України Василь КНЯЗЕВИЧ сьогодні на засіданні уряду. According to an UNIAN correspondent, told Health Minister of Ukraine Vasyl KNYAZEVYCH today at government meeting.

«Лікарі знають, як надавати допомогу, але є проблема своєчасного звернення до лікаря. "Doctors know how to help, but the problem is a timely appeal to the doctor. Зараз нам треба дуже інтенсивно працювати з населенням. Now we have to work very intensively with the population. Паніки тут не повинно бути. Panic is not to be. По-перше, звернення до лікаря, а у лікаря – відповідний алгоритм роботи», - сказав В.КНЯЗЕВИЧ. First, appeal to the doctor and the doctor - an appropriate algorithm ", - said V. KNYAZEVYCH.

Міністр також вважає за необхідне звернення до керівників підприємств з проханням «відпускати людей, які погано себе почувають». The Minister also considers it necessary to appeal to business leaders asking "let people feel sick.

«Треба хворих людей ізолювати, а вдома з ними можуть працювати лікарі. "We need to isolate sick people and the houses they can work with doctors. Це найкращий вихід, як запобігти розповсюдженню епідемії», - додав В.КНЯЗЕВИЧ. This is the best way how to prevent the spread of the epidemic ", - added Victor KNYAZEVYCH.

У свою чергу прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила підготувати необхідне звернення до громадян із закликом своєчасного звернення до лікарів. In turn, Prime Minister of Ukraine Yulia Tymoshenko to prepare the necessary appeal to citizens to call timely appeal to the doctors.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні цього року 20 осіб в західних областях України померли, найімовірніше, від пневмонії. As UNIAN reported earlier, in October this year 20 people in western Ukraine have died, probably of pneumonia.

Як повідомив 28 жовтня перший заступник міністра охорони здоров'я Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ, за період з 13 жовтня у Тернополі 95 осіб було госпіталізовано, з них 25 у важкому стані (7 дітей і 18 дорослих), померли 10 осіб. As the October 28, First Deputy Minister for Health Vasyl Lazoryshynets for the period from October 13 in Ternopil 95 people were hospitalized, 25 of them in serious condition (7 children and 18 adults), 10 people died. Крім того, у Львові за період з 1 жовтня на стаціонарному лікуванні знаходилось 6 осіб, 4 померли. In addition, in Ukraine for the period from October 1 to the hospital There were 6 people, 4 died. В Івано-Франківську з 13 жовтня 6 осіб померли, госпіталізовано 25 осіб, з них 7 у важкому стані. Ivano-Frankivsk from 13 October 6 persons died, 25 people were hospitalized, 7 of them in serious condition.

«Та ситуація, яка склалася, пов'язана з діагнозом пневмонія», - сказав у свою чергу головний державний санітарний лікар України Олександр БІЛОВОЛ. "And the situation related to the diagnosis of pneumonia, - he, in turn, chief state sanitary doctor of Ukraine Alexander Bilovol.

Він також підкреслив, що всім госпіталізованим були проведені тести на наявність вірусу A/H1N1, які дали негативний результат. He also stressed that all tests were hospitalized for viruses A/H1N1, which gave a negative result.

В МОЗ підкреслили, що поки що точно неможливо сказати, що ці люди померли від грипу A/H1N1. In MH stressed that so far just can not say that these people died of influenza A/H1N1. Результати досліджень, які встановлять точну причину смерті цих людей, будуть отримані за 2-3 дні. Results of studies that establish the exact cause of death of these people will be received in 2-3 days.

I would like to add - the results should have been released Last week - they still have NOT - WHY?

No comments:

Post a Comment