Monday, November 9, 2009

Those in Ukraine Government - Seem to Question Accuracy of Numbers of Sick! 11/09/09 8:02am

This is a very interesting Release from the Ukraine Government, if translated as stated, it seems to imply those in the Ukraine Government are even questioning the accuracy of those who are sick in the Ukraine. Notice they DO NOT SAY SWINE FLU - THEY USE PNEUMONIA as the cause of deaths! Are they having to change what it is, because it all involves the lungs? But are they now they simply using the word pneumonia - compared to pneumonic plague?

Link to article:

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=nl&sl=uk&tl=en&u=http://www.moz.gov.ua/ua/main/press/%3FdocID%3D14026&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhizNeR2fzmyA8ZnTvZz6RJEQZbobA


From Article:

The Minister of Health of Ukraine Vasily Knyazevich held telephone conference, during which communication with health departments in the field, representatives of operational staff, local authorities considered the problem of the spread of a flu epidemic, the question of the regions of medicines and medical products, solutions to human problems and quality of care.

Участь в нараді також взяли перший заступник міністра охорони здоров'я України Василь Лазоришинець, заступник міністра Володимир Юрченко, академік АМН України Георгій Розенфельд, голови управлінь та департаментів МОЗ України, керівники вищих медичних закладів України. Participation in a meeting also attended the First Deputy Minister of Health of Ukraine Vasyl Lazoryshynets, Deputy Minister Vladimir Yurchenko, Ukraine Academy of Medical Sciences George Rosenfeld, head offices and departments of Health of Ukraine, heads of higher medical institutions of Ukraine.

На початку засідання В. Лазоришинець надав оперативну інформацію щодо захворюваності по різних регіонах України та відзначив, що статистика захворювань на пневмонію, на жаль, свідчить про її зростання у 2009 р. At the meeting V. Lazoryshynets provided current information on diseases in different regions of Ukraine and noted that statistics on the disease pneumonia, unfortunately, shows its growth in 2009

Так, якщо в 2008 р кількість хворих за 9 місяців становила 176 тис 172 випадки, то за цей же період 2009 р. кількість хворих на пневмонію зросла до 183 тис. 828. Thus, if in 2008 the number of patients at 9 months was 176 thousand 172 cases, with the same period in 2009 the number of patients with pneumonia has risen to 183 thousand 828.

Особливо збільшилась кількість хворих у жовтні та кількість її важких форм, що викликає стурбованість серед лікарів. Especially the number of patients in October and the number of severe, causing concern among doctors. Окрему увагу приділено стану здоров'я вагітних, адже на пневмонію захворіло понад 700 жінок. Special attention is paid to health of pregnant women, ill with pneumonia because of more than 700 women. Станом на 6 листопада 2009 р. 7 вагітних перебували на апараті штучної вентиляції легенів, 9 вагітних - померло від важких форм пневмонії. As of November 6, 2009 7 pregnant women were on artificial ventilation, 9 pregnant - died from severe pneumonia.

Учасникам селекторної наради нагадали, що в Україні працює місія ВООЗ, яка надає консультативну допомогу фахівцям профільного міністерства та практикуючим лікарям. Conference call participants recalled that Ukraine is the mission of WHO, which provides advice to the experts of relevant ministries and practicing doctors. Як зазначила директор Департаменту розвитку медичної допомоги Мирослава Жданова, після спільної роботи з міжнародними експертами були вдосконалені та внесені зміни до протоколів надання медичної допомоги хворим. As the director of the Department of Healthcare Miroslav Zhdanova, after collaboration with international experts have been improved and changes to the protocols of care for patients. Зокрема, уточнені показання до госпіталізації, більш детально виписані шляхи надання допомоги хворим в стаціонарах. In particular, clarified the indications for hospitalization, written in more detail how the sick in hospitals. Таким чином, Міністерством охорони здоров'я України внесе відповідні зміни в деякі накази, інші регламентуючі документи, що допоможе практикуючим лікарям в подальшій роботі. Thus, the Ministry of Health of Ukraine will make the appropriate changes in some orders, and other regulatory documents that will help doctors to practice in the future.

Міністр охорони здоров'я Василь Князевич звернувся до регіонів з зауваженням про несвоєчасність подання статистичної інформації та з вимогою ретельно перевіряти достовірність поданих даних. Health Minister Vasily Knyazevich appealed to the regions with the observation of the untimely submission of statistical information and to request scrutinize the accuracy of submitted data. На сьогодні профільне міністерство опинилося у ролі заручника недобросовісної роботи управлінь охорони здоров'я в окремих областях, адже найбільший шквал критики стосується саме подання статистики щодо кількості захворювань в регіонах. Today, line ministries found themselves in the role of hostage unfair health care departments in certain areas, because the biggest storm of criticism applies to the submission of statistics on the number of diseases in the regions.

Крім того, під час спілкування в режимі реального часу В. Князевич заслухав інформацію регіонів щодо стану лабораторних досліджень на місцях, забезпечення регіонів апаратами ШВЛ, препаратом "Таміфлю" та ін. In addition, during the communication in real time AV Knyazevich heard information about the status of regional laboratory in the field, the regions of artificial pulmonary ventilation apparatus, the drug "Tamiflu", and others. медикаментами, перевірок органами прокуратури медичних закладів, тощо. medicines, inspections prosecutors medical facilities, etc.. Він запропонував медикам західних регіонів, які першими прийняли на себе удар розповсюдження вірусу грипу, поділитись досвідом з центральним та східним областям України, які готуються до можливих спалахів грипу та ГРВІ. He suggested that doctors western regions, which first took a shot at the spread of influenza virus, to share experiences from Central and Eastern regions of Ukraine, who are preparing for possible outbreaks of influenza and ARI.

Прес-служба МОЗ України Press Service of the Ministry of Health of Ukraine

No comments:

Post a Comment